MERCA A-KLASS SE­DAN LIKNAR CLA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mer­ce­des ut­ö­kar sitt A-klass pro­gram med en se­dan­mo­dell bred­vid van­li­ga fem­dör­rars halv­kom­bi. Ett val för de som egent­li­gen vill ha en CLA men in­te har peng­ar­na.

A-klass se­dan kom­mer att på­min­na rätt re­jält om CLA även om ut­form­ning­en blir nå­got enkla­re. Man vill ju in­te få folk att tro att det är en CLA när det ”ba­ra” är en se­dan, det vo­re ju att ska­da ima­gen för CLA. CLA kom­mer att ha en mer cou­pé-lik­nan­de ka­ross och kom­mer att fin­nas till­gäng­lig som fy­ra­dör­rars ”cou­pé” och Shoo­ting Bra­ke.

Kom­man­de A-klass se­dan har re­dan vi­sats som Con­cept A Se­dan och kom­mer i stort att se ut som den om vå­ra upp­gifts­läm­na­re fat­tat allt rätt. Den bi­len vi­sa­des vid Au­to Shang­hai i Ki­na ti­digt i år. A-klass se­dan kom­mer att de­la driv­li­nor och in­te­ri­ör med van­li­ga A-klass som kom­mer på mark­na­den 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.