VAS­SA­RE MCLA­REN

Bil - - FRAMVAGNEN -

Brit­tis­ka Mcla­ren fort­sät­ter att ta fram ur­star­ka och snab­ba sport­bi­lar. Det här är bil­der­na på en helt ny, kom­man­de, värsting. Ska­pel­sen är i al­la fall ba­se­rad på Mcla­ren 675 LT men de sto­ra luftin­ta­gen fram, scoo­pet på ta­ket och den sto­ra bakving­en an­das bru­tal kraft el­ler rent av ra­cing.

Det in­tres­san­ta är att det i top­pen av fram­ru­tan står MV715-23 och den in­ter­na ko­den för ef­ter­föl­ja­ren till P1 är BP23. Men Mcla­ren har själ­va vi­sat bil­der på en maske­rad ef­ter­trä­da­re till P1 och den ser helt an­norlun­da ut än den­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.