1. Broms­pre­stan­da

Bil - - KONSUMENT -

Bridgesto­ne Bliz­zak WS80 vin­ner broms­ron­den. Vin­ter­pre­stan­dan är bra, men den stic­ker egent­li­gen in­te ut. Det gör dä­re­mot re­sul­ta­tet på torrt, ing­et av de öv­ri­ga nor­dis­ka dubbfria däc­ken kom­mer i när­he­ten av Bridgesto­nes broms­bett på torr väg.

Is- och snöpre­stan­da får po­äng ut­i­från ska­lan 20-0, me­dan vått och torrt be­döms ut­i­från en ti­o­gra­dig ska­la där tio är högs­ta po­äng. Det­ta för att vi vär­de­rar vin­te­re­gen­ska­per­na hög­re.

Is- och snö­tes­ter­na är kör­da på test­ba­nor med ex­trem ton­vikt på re­pe­ter­ba­ra för­hål­lan­den.

Våt­tes­ter­na är kör­da på ba­na med kon­trol­le­rad vä­ta och torr­broms­ning­en är körd där vi kör den ab­so­lu­ta ma­jo­ri­te­ten av vå­ra broms­tes­ter – Björkvik Ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.