Sam­man­fatt­ning

Bil - - TEST -

Det rå­der ing­en tve­kan om att bå­de Ford och Volks­wa­gen han­te­rar si­na bus­bilsarv på bäs­ta sätt. Bå­de Focus RS och Golf GTI Clubsport fyl­ler si­na fö­re­gång­a­res fot­spår och li­te till

et rå­der hel­ler ing­en tve­kan om vil­ken av de två vi tyc­ker smäl­ler högst, vil­ken bus­bil som ger mest bus för peng­ar­na. Focus RS är vis­ser­li­gen om­kring 100 000 kro­nor dy­ra­re än Golf GTI Clubsport, men ger ock­så så myc­ket mer. Me­dan Gol­fen of­tast känns som... en Golf med stark mo­tor, fram­står Focus RS som en mus­kel­bil i mini­for­mat. Eco­boost-mo­torn mull­rar som en V6 och fyr­hjuls­drif­ten ser in­te ba­ra till att få ned all kraft utan även att det går att ha barns­ligt ro­ligt. Ford Focus RS går seg­ran­de ur du­el­len och får oss att läng­ta ut till vä­gar­na!

Ford Focus är en mus­kel­bil i mini­for­mat. 68

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.