TRO IN­TE PÅ ALLT

Bil - - KONSUMENT -

Tack va­re in­ter­net är det lätt att få sig en upp­fatt­ning om mark­na­den och bi­lar­nas skick. Men fort­fa­ran­de finns det fäl­lor att gå i, el­ler, mil­da­re ut­tryckt, ut­rym­me för miss­för­stånd. När en säl­ja­re sä­ger ”jorå, den är fin” ska du kom­ma ihåg att folk är oli­ka. Vil­ket man mär­ker när man har kört 15 mil för att se på en bil i ”bruks­skick” och upp­täc­ker att det är en ris­hög. Und­vi­ka så­da­na bom­kör­ning­ar ge­nom att gö­ra en rik­tig bak­grundscheck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.