FRÅ­GA PÅ DE­TAL­JER

Bil - - KONSUMENT -

An­vänd te­le­fon. Ju mer de­tal­je­ra­de frå­gor du stäl­ler om bi­len desto mer får du ve­ta. I stäl­let för att frå­ga om in­red­ning­en ser bra ut, frå­ga om fö­rar­sto­len har nå­got sli­tage på sit­sen. I stäl­let för att frå­ga om lac­ken är ”OK”, frå­ga om det finns dörrupp­slag, om det finns någ­ra par­ke­rings­ska­dor, re­por el­ler små­buck­lor. Frå­ga in­te om den är ser­vad, frå­ga när den blev ser­vad se­nast och vad som gjor­des då. Var en job­big pe­ti­mä­ter, då får du ve­ta mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.