1 Goody­e­ar Ultra­grip Ice 2

Bil - - KONSUMENT - Cirka­pris:

BÄST ITEST

Det är in­te förs­ta gång­en som Ultra­grip­se­ri­en pre­ste­rar bra i vå­ra tes­ter. Snögrep­pet är en av styr­kor­na, men även det fak­tum att däc­ket helt sak­nar rik­tigt dju­pa da­lar i pre­sta­tions­kur­van. Vå­ta och tor­ra vägar är in­te fa­vo­rit­un­der­lag, men det fun­ge­rar.

983 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.