6 Gisla­ved Soft­frost 200

Bil - - KONSUMENT -

Gisla­ved är Con­ti­nen­tal­grup­pens mel­lan­pris­däck och får in­te ta del av de se­nas­te ut­veck­lings­ste­gen vil­ket märks. Trots det­ta upp­vi­sar det nor­dis­ka dubbfria däc­ket testets bäs­ta broms­pre­stan­da på snö. Dock är det uselt på vå­ta vägar.

984 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.