5 Miche­lin X-ice 3

Bil - - KONSUMENT - Cirka­pris:

På is och snö pre­ste­rar det un­ge­fär i lin­je med de bäs­ta in­om sam­ma ka­te­go­ri, på snö hör det till de bäs­ta däc­ken i he­la testet. Men säm­re re­sul­tat på vå­ta vägar och vid vat­ten­pla­ning räc­ker för att däc­ket ska för­lo­ra tät­kän­ning­en i grup­pen.

1 074 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.