LÅT TA­KEN HÄNGA ÖVER

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Ladda Ned Färdiga Byggnader -

Ett van­ligt miss­tag byg­ga­re gör är att byg­ga tak i lin­je med väg­gar­na på hus. Om du tit­tar på ta­ken på de fles­ta hus stic­ker de ut li­te från väg­gar­na. Di­na hus i Mi­necraft kom­mer se mer re­a­lis­tis­ka ut om du gör på sam­ma sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.