HAM­NEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

I ham­nen har Bro­vil­les ri­ka in­vå­na­re si­na lyx­bå­tar. Om du vill gö­ra en egen yacht i Mi­necraft kan du by­ta ut järn­bloc­ken till vit be­tong, för att und­vi­ka de skar­pa lin­jer­na över bå­ten. Det är oav­sett en väl­digt fin de­sign som pas­sar per­fekt att ko­pi­e­ra till din stad. Ham­nen har snyg­ga lä­gen­hets­hus med sto­ra föns­ter och utsikt mot ha­vet. Här finns ock­så ett fint köpcentrum med ka­feér.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.