BROLAGGIO HO­TEL­LET

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

Ho­tel­let Brolaggio är ba­se­rat på det rik­ti­ga ho­tel­let Bel­la­gio i Las Ve­gas. Det kanske in­te är li­ka stort som den rik­ti­ga ver­sio­nen, men det är fort­fa­ran­de en enormt im­po­ne­ran­de bygg­nad med ett fullt fun­ge­ran­de ho­tell på in­si­dan. Det har fle­ra rum, där du kan stan­na över nat­ten. Det finns till och med ett fun­ge­ran­de his­sy­stem i ho­tel­let, så du slip­per gå i trap­por­na för att nå svi­ter­na högst upp. Kräs­na ho­tell­gäs­ter kom­mer att bli nöj­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.