CATHEDRAL OF THE FLAME

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

En an­nan fan­tas­tisk bygg­nad är ka­te­dra­len, som är en av de mest kom­plexa bygg­na­der­na i he­la sta­den. Glasmål­ning­ar­na, gui­de­böc­ker­na på vägen in, klock­sta­peln på top­pen av bygg­na­den – inga de­tal­jer har glömts! Du kän­ner verk­li­gen att du vill tän­da ett ljus och skän­ka någ­ra slan­tar till in­sam­ling­en ba­ra för att ha fått be­sö­ka ka­te­dra­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.