RYMDPARKERING

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - London 1666 -

I fram­ti­den kom­mer al­la be­hö­va nå­gon­stans att par­ke­ra si­na rymd­skepp! Den här par­ke­rings­plat­sen lig­ger pre­cis vid en land­nings­ba­na. Längs ba­nan finns det flim­ran­de ljus, som du kan slå av och på med hjälp av spa­ken på si­dan. Ser du ZE­E­MO-skyl­ten i bak­grun­den? Det är nam­net på spe­la­ren som bygg­de den­na fan­tas­tis­ka kar­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.