NÅG­RA SEKUNDER SE­NA­RE I SAM­MA IN­TER­VJU, NÄR HON TROD­DE ATT KA­ME­RAN VAR AV­STÄNGD

Blodigt Begär - - Aileen Wuornos -

stå ut ”Jag or­kar in­te. Jag skul­le ald­rig sånt [...] Det med en livs­tids­dom el­ler nå­got om är där­för jag ald­rig kan sä­ga nå­got [...] Jag kan själv­för­svar på nå­gon in­spel­ning in­te sä­ga det till nå­gon. Ald­rig.”

Ai­leen ver­ka­de er­kän­na att hon för­kla­ra­de sig skyl­dig för att slip­pa en liv­tids­dom. Men det­ta till sy­nes upp­rik­ti­ga er­kän­nan­de bör tas med en ny­pa salt. Trots att hon för­kla­ra­de att hon ”in­te vil­le sä­ga ett ord om själv­för­svar på nå­gon in­spel­ning” pra­ta­de hon fak­tiskt gans­ka myc­ket om det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.