Åta­las ef­ter bråk om par­ke­rad bil

Bohusläningen - - Uddevalla -

UDDEVALLA: En man i 20-års­ål­dern står åta­lad för ola­ga hot ef­ter att ha spri­dit räds­la när han för­sök­te tvinga en an­nan bi­list att flyt­ta på sin bil. Det var i bör­jan av sep­tem­ber som 20-åring­en ut­ta­lat till en an­nan bi­list att han har en mi­nut på sig att flyt­ta bi­len in­nan han bac­kar på den. Han ska se­dan ha dra­git fram en be­tong som han rik­tat mot den and­re bi­lis­ten. I för­hör ne­kar 20-åring­en till brott men be­kräf­tar de­lar av hän­del­sen. Han står nu åta­lad för ola­ga hot och för att ha in­ne­havt bå­de kni­var och ba­tong.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.