Ka­ta­lo­ni­en för­kas­tar Spa­ni­ens kung

Bohusläningen - - Världen -

SPA­NI­EN: Det ka­ta­lans­ka re­gi­onpar­la­men­tet har rös­tat ige­nom ett för­slag om att mo­nar­kin bör av­skaf­fas i Spa­ni­en. I pro­po­si­tio­nen för­döms Spa­ni­ens kung Feli­pe för sitt age­ran­de i sam­band med den olag­lig­för­kla­ra­de ka­ta­lans­ka folk­om­röst­ning­en om själv­stän­dig­het för ett år se­dan.

”Han var ald­rig, och kom­mer ald­rig att va­ra, vår kung”, skri­ver Eli­sen­da Ala­ma­ny, le­da­mot för väns­ter­par­ti­ko­a­li­tio­nen Ca­talunya en Comú-po­dem, på Twit­ter.

Central­re­ge­ring­en sva­rar med hot om rätts­li­ga åt­gär­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.