Öd­la bus­ring­de från sjuk­hus för sä­lar

Bohusläningen - - Världen -

USA: Hal­lå? Hal­lå! Ve­te­ri­nä­ren Clai­re Si­me­o­ne var ute på lunch när hon fick ett säl-synt sam­tal från Ke Kai Ola, ett sjuk­hus för munk­sä­lar på Ha­waii. I and­ra än­den: Tyst­nad. Se­dan ring­de det igen. Och igen. Och igen.

Ef­ter nio sam­tal blev Si­me­o­ne, som är chef för djur­sjuk­hu­set, oro­lig och skyn­da­de till­ba­ka, skri­ver ny­hets­by­rån AP. Väl på plats hit­ta­de hon miss­då­da­ren: en li­ten gec­ko­öd­la som stro­sa­de runt på en te­le­fon. Öd­lan ha­de in­te ba­ra ringt upp Si­me­o­ne, ut­an en lång rad per­so­ner ur sam­tals­hi­sto­ri­ken, med hjälp av si­na föt­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.