Allt stör­re are­a­ler för eko­od­ling

Bohusläningen - - Konsument -

ODLING: Sta­tisti­ken för 2017 års skör­dar som ny­li­gen släpp­tes från Jord­bruks­ver­ket vi­sar att den eko­lo­gis­ka skör­den av spann­mål öka­de 17 pro­cent jäm­fört med 2016. To­talt för ri­ket mot­sva­rar skör­den av spann­mål från are­a­ler med eko­lo­gisk odling 6,6 pro­cent av den to­ta­la spann­måls­skör­den i lan­det.

Även den to­ta­la eko-are­a­len har ökat, med el­va pro­cent från 2016 till 2017. Väst­ra Götaland har mest od­lings­mark som upp­låts till eko­lo­gisk odling el­ler un­ge­fär en fjär­de­del av all åke­ra­re­al. Snit­tet i Sve­ri­ge är 18 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.