Vill stop­pa knäc­ke­bröd med in­sek­ter

Bohusläningen - - Konsument -

LIVS­ME­DEL: Livs­me­dels­ver­ket vill stop­pa ett Lin­kö­pings­fö­re­tag från att säl­ja knäc­ke­bröd gjor­da på mal­da syr­sor, skri­ver Food Mo­ni­tor.

Myn­dig­he­ten an­ser att Dan­marks kon­troll­myn­dig­het ska för­hind­ra sys­ter­fö­re­ta­get där att ex­por­te­ra och stop­pa för­sälj­ning­en via en sajt till kon­su­men­ter i Sve­ri­ge.

Här är det in­te tillå­tet att säl­ja nå­gon form av mat med in­sek­ter. Brö­det till­ver­kas i Sve­ri­ge, en­ligt Food Mo­ni­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.