Svårt kö­pa skor med mil­jö­hän­syn

Bohusläningen - - Konsument -

KONSUMTION: Kon­su­men­ter­na har svårt att hit­ta skor som är till­ver­ka­de med mind­re mil­jö­be­last­ning. ”Ut­bu­det är näst in­till obe­fint­ligt”, är slut­sat­sen i en rap­port som be­ställts av Kon­su­ment­ver­ket. Pro­duk­tio­nen av skor som är till­ver­ka­de med stör­re hän­syn till mil­jön slä­par ef­ter och or­sa­ken tros va­ra att den störs­ta till­verk­ning­en sker i Asi­en. Det är svårt för im­por­tö­rer­na att hål­la koll i al­la led. I rap­por­ten kon­sta­te­ras att in­for­ma­tion till kon­su­men­ter­na kan få dem att ef­ter­frå­ga mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.