Oss emel­lan

Bohusläningen - - Oss Emellan -

I dag har Be­rit och Bir­git namns­dag. Be­rit är en kort­form av Bir­git­ta som i sin tur kom­mer från kel­tis­kan och nam­net på eld­gu­din­nan Bri­gi­da som kan tol­kas ”hög”, ”upp­höjd”. Be­rit var po­pu­lärt i Sve­ri­ge un­der 1930till 1950-ta­len. Cir­ka 30000 bär nam­net, om­kring 18000 kal­las så el­ler har det som förs­ta för­namn. Me­del­ål­dern för nam­net är 72 år. Bir­git, en kort­form av Bir­git­ta, är känt se­dan 1800-ta­let och ha­de en po­pu­la­ri­tets­pe­ri­od mel­lan 1920 och 1950. Cir­ka 23000 he­ter Bir­git, om­kring 12900 har det som till­tals­namn el­ler förs­ta för­namn. Me­del­ål­dern för nam­net är 77 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.