Seg­la­re fick hjälp från Ki­na

Bohusläningen - - Oss Emellan -

14 OK­TO­BER 2008. Hjäl­pen kom via Ki­na när en seg­la­re fick pro­blem ut­an­för Kä­rin­gön i går ef­ter­mid­dag.

Man­nen be­fann sig en­sam i en 22-fots se­gel­båt som sam­ti­digt fick mo­tor­stopp och ett krång­lan­de ro­der. Dess­utom var sik­ten då­lig.

Seg­la­ren ring­de då via mo­bil­te­le­fon till sin kom­pis, tilli­ka båt­ä­ga­ren. Att den­ne be­fann sig i Ki­na var okänt för seg­la­ren som än­då fick den hjälp han be­höv­de. Kom­pi­sen som in­te är helt hem­ma i trak­ter­na ut­an­för Kä­rin­gön viss­te att det finns lot­sar i Brofjor­den vil­ka han ring­de. De lar­ma­de i sin tur Sjör­ädd­ning­en på Kä­rin­gön.

Den här ked­jan av hjäl­pan­de fun­ge­ra­de ut­märkt. Från sam­ta­let till Ki­na och tills den ut­sat­te seg­la­ren med hjälp av Sjör­ädd­ning­ens rsq Il­se San­ne as­si­ste­rats till Kä­rin­gön tog det knappt en tim­me.

– Det var di­sigt men han hit­ta­des via ra­darn. Allt gick bra. Nu lig­ger han väl för­töjd i ham­nen i Kä­rin­gön, sa Sten-er­ik Pettersson på Sjör­ädd­nings­cen­tra­len i Gö­te­borg i går kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.