LANE-RYRS PENSIONÄRSFÖRENING

Bohusläningen - - Oss Emellan -

UNDERHÅLLNING MED LIL­LA BAN­DET. Lane-ryrs Pensionärsförening har haft med­lems­träff i La­ne­går­den med cir­ka 50 med­lem­mar när­va­ran­de. Lil­la ban­det från Fär­ge­lan­da – Ul­ri­ka Claes­son och Jo­han Pet­ter­sen – un­der­höll publi­ken med trevlig mu­sik och sång och dess­utom med en hel del ro­li­ga histo­ri­er.

Bild: EVERT FERDINANDSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.