In­för mat­chen

Bohusläningen - - Bohusläningen -

Di­vi­sion 1 söd­ra, her­rar Kropps–hk Di Vi­de Ag­ne­bergs­hal­len: lör­dag, 16.15 Lä­get i Kropps: Olof de Blan­che och Os­kar Hög­ström var med på bän­ken se­nast men spe­la­de in­te på grund av ska­da. Jo­nat­han Seg­le har va­rit sjuk och den tri­on är osäk­ra till spel.

* Vi sän­der mat­chen di­rekt på bo­husla­ning­en.se och drar igång en kvart fö­re av­kast, 16.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.