Vi sän­der VFK mot IFK Uddevalla

Bohusläningen - - Sport - ER­IK WEIEFORS er­ik.weiefors@bo­husla­ning­en.se

Bå­de Vä­ners­borgs FK och IFK Uddevalla be­hö­ver po­äng för att helt sä­kert kla­ra sig kvar i di­vi­sion 2. Nu kan du se la­gens mö­te på Vä­ner­sval­len på bo­husla­ning­en.se

Det bör­jar dra ihop sig i fot­bolls­se­ri­er­na. I di­vi­sion 2 norra Götaland är det två spän­nan­de om­gång­ar kvar och många mat­cher där myc­ket står på spel.

FBK Karl­stad är se­dan länge jum­bo i ta­bel­len och åker ur. Ovan­för dem finns sju lag in­drag­na i bot­ten­stri­den där yt­ter­li­ga­re ett tril­lar ner i di­vi­sion 3 och ett lag får kva­la för sin di­vi­sion 2-sta­tus.

Vä­ners­borgs FK och IFK Uddevalla har 26 po­äng och ja­gas när­mast av Skof­te­byns IF och Vä­ners­borgs IF, bå­da på 25. VIF in­ne­har kval­plat­sen och Hi­sings­bac­ka ja­gar dem på ned­flytt­nings­plats med si­na 23 po­äng.

Po­äng­en som står på spel i lör­da­gens match mel­lan VFK och IFK är där­för bly­tunga.

Mat­chen star­tar 15.00 och sänd­ning­en på bo­husla­ning­en.se – som sköts av Tte­laspor­ten – tio mi­nu­ter fö­re av­spark.

I se­ri­ens sista om­gång, kom­man­de lör­dag, mö­ter IFK Uddevalla Tors­lan­da hem­ma på Kam­rat­går­den. GOLF

Bild: HÅKAN FREDRIKSSON

TRESTADSDERBY. Se­nast blev det 1–1 mot Vä­ners­borgs IF. När vän­tar bor­t­a­match mot Vä­ners­borgs FK för IFK Uddevalla.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.