Sve­ri­ges kvinn­li­ga mo­nar­ker via sång, dans och hu­mor

Bohusläningen - - Kultur & Nöje -

TE­A­TER: Varen­da svensk stad har en sta­ty, ett por­trätt el­ler torg döpt ef­ter vå­ra svens­ka man­li­ga re­gen­ter. Men vad höll då al­la drott­ning­ar på med he­la histo­ri­en? Fö­re­ställ­ning­en Drott­ning­sylt vi­sar upp al­la Sve­ri­ges kvinn­li­ga mo­nar­ker på ett brä­de.

Ko­mi­kern och ar­tis­ten Jo­se­fin Jo­hans­son och sång­a­ren och skå­de­spe­la­ren Ro­bert No­ack drar fram al­la svens­ka drott­ning­ar från Si­grid Stor­rå­da till Sil­via, via sket­cher, sång, dans och hu­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.