Ing­en gri­pen för döds­skjut­ning­en

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Det har gått li­te mer än en vec­ka se­dan en 30-årig man sköts till döds på Pass­vä­gen i Storvre­ten. Gär­nings­man­nen ska ha skju­tit sju, åt­ta skott in­nan hen läm­na­de plat­sen i en bil.

En­ligt Lars By­ström, pressta­les­per­son på Stock­holmspo­li­sen, har ing­en gri­pits.

Kort ef­ter skjut­ning­en gick po­li­sen ut med att man le­ta­de ef­ter en sil­ver­grå golf. Ifall man har hit­tat den el­ler in­te är po­li­sen för­te­gen om.

– Vi är in­ne i en för­un­der­sök­ning och är väl­digt re­strik­ti­va med vil­ken in­for­ma­tion vi går ut med. Det här är en ut­red­ning om det all­ra grövs­ta av brott, vi vill in­te hjäl­pa en mör­da­re ge­nom att be­rät­ta vad vi har el­ler in­te, sä­ger Lars By­ström.

BROTTSPLATS. Här blev 30-åring­en skju­ten lör­dag ef­ter­mid­dag för en vec­ka se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.