Nya Tingstor­gets grupp­bo­en­de in­vigt

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

8 sep­tem­ber in­vig­des Tingstor­gets nya grupp­bo­en­de i Al­by. Hit har ett glatt gäng bo­en­de och per­so­nal från fö­re det­ta Skat­te­bon­dens grupp­bo­en­de flyt­tat in ef­ter en tids flytt­be­styr och pir­rig för­vän­tan. På Tingstor­get har de nu fått topp­mo­der­na lä­gen­he­ter, fi­na ut­rym­men för ge­men­sam­ma ak­ti­vi­te­ter och en här­lig ter­rass med grill och möj­lig­het att od­la. Bo­en­det ger stöd till per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning att stär­ka den eg­na för­må­gan och le­va ett själv­stän­digt liv på li­ka vill­kor som and­ra.

Läs mer på bot­kyr­ka.se

Bo­en­de och med­ar­be­ta­re på Tingstor­gets grupp­bo­en­de är gla­da att va­ra på plats. Fo­to: Pia Bor­ne­vi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.