Hit­ta hjärt­star­ta­re i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Hjärt­star­ta­re kan räd­da liv och i Bot­kyr­ka kom­mun finns de pla­ce­ra­de på många oli­ka plat­ser. Nu kan du hit­ta al­la re­gi­stre­ra­de hjärt­star­ta­re i kom­mu­nens webb­kar­ta, en tjänst som Bot­kyr­ka är först med i Sve­ri­ge. Webb­kar­tan hit­tar du på kar­ta.bot­kyr­ka.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.