Hjälp med eko­no­min

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Du vet väl att du som bor i Bot­kyr­ka kom­mun kan få hjälp av bud­get- och skuldråd­gi­va­re i kom­mu­nen. Råd­giv­ning­en är gra­tis, och råd­gi­var­na har tyst­nads­plikt. Bland an­nat kan du få in­for­ma­tion, råd och stöd i frå­gor som rör din eko­no­mi, hjälp med att läg­ga upp en bud­get och gö­ra en skuldö­ver­sikt.

Läs mer på bot­kyr­ka.se/skuldsa­ne­ring

Ta hjälp av bud­get- och skuldråd­gi­va­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.