FAK­TA OM SKYTT­BRINKS GYM­NA­SI­UM

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Sko­lan var ti­di­ga­re en del av Tum­ba gym­na­si­um. Se­dan 1 ju­li 2017 är den en ny kom­mu­nal gym­na­sie­sko­la i Bot­kyr­ka.

Här finns barn- och fri­tids­pro­gram­met, bygg- och an­lägg­nings­pro­gram­met, språk­in­tro­duk­tion för ny­an­län­da och yr­kes­in­tro­duk­tion ge­nom Speed Shop. På sko­lan

går cir­ka 170 ele­ver.

Skytt­brink är Bot­kyr­kas fjär­de kom­mu­na­la gym­na­si­um. Se­dan ti­di­ga­re finns Tum­ba gym­na­si­um, Tul­linge gym­na­si­um och S:t Botvids gym­na­si­um.

Con­se­di­tion: Sko­lan lig­ger på Skytt­brinks­vä­gen 4 i Tum­ba.

Den of­fi­ci­el­la in­vig­ning­en är tis­da­gen den 19 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.