För­svars­mak­tens öv­ning Au­rora 17

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

För att öka den mi­li­tä­ra för­må­gan kom­mer För­svars­mak­ten un­der sep­tem­ber att ge­nom­fö­ra för­svars­makt­söv­ning­en Au­rora 17. Det är den störs­ta mi­li­tä­ra öv­ning­en hit­tills i Sve­ri­ge och den kan kom­ma att sy­nas och hö­ras även i Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.