Här är frå­gor­na som kom­mer av­gö­ra va­let

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

Med mind­re än ett år kvar till va­let har de fles­ta par­ti­er i kom­mu­nen bör­jat mo­bi­li­se­ra. Bot­kyr­ka- Di­rekt har listat frå­gor­na där stri­den om Bot­kyrka­po­li­ti­ken kom­mer stå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.