Bot­kyr­kas störs­ta ute­gym öpp­nar

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

I hel­gen in­vigs ett nytt ute­gym­met på Kärs­by IP i Nors­borg. Det är det störs­ta ute­gym­met i Bot­kyr­ka och har red­skap som bå­de trä­nings­va­na men ock­så äld­re kan trä­na på.

Siw Klö­ver­ås la­de med­bor­gar­för­sla­get som lig­ger bakom ute­gym­met.

– Det är jät­te­ro­ligt på al­la sätt och vis! Jag fick idén från en re­sa i Ki­na, där finns de över­allt, sä­ger Siw Klö­ver­ås som ska hål­la tal på in­vig­ning­en.

Ty­värr kom­mer hon själv in­te kun­na nju­ta av gym­met, hon hann flyt­ta Tul­linge innan för­sla­get blev verk­lig­het.

– Nu tänk­te jag för­sö­ka få till ett ute­gym här i om­rå­det ock­så, sä­ger hon.

Till in­vig­ning­en är på lör­dag 23 sep­tem­ber kloc­kan 13. Då kom­mer en in­struk­tör för se­ni­or­trä­ning och Nors­borgs FF bju­der på till­tugg.

Bot­kyr­ka kyr­ka ser ut att hö­ra hem­ma i nå­gon by i Midso­mer. En lä­sa­re tyc­ker att Bot­kyr­ka kyr­ka är som ta­gen ur mys­dec­ka­ren Mor­den i Midso­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.