650 till 800 bo­stä­der

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

To­talt byggs mel­lan 650 och 800 bo­stä­der på tom­ten. En 18-vå­nings­skra­pa och fler­bo­stads­hus i fy­ra till åt­ta vå­ning­ar, ett par­ke­rings­hus och lo­ka­ler för ser­vice och han­del. Even­tu­ellt byggs en för­sko­la och grupp­bo­en­de. Sten­dör­ren köp­te tom­ten Te­gel­bru­ket 1 i de­cem­ber 2015. Den in­ne­fat­tar Dol­lar­sto­re och Ex­plo­ria med par­ke­rings­plat­ser. Det är på ned­re plan det byggs, han­deln blir kvar.

På vi­sions­bil­den har en ma­ri­na och ett li­tet bad­hus ri­tats in. Som en idé, ing­et är bestämt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.