Om de­baclet på Träd­går­den

BotkyrkaDirekt Norra - - REPORTAGE SILVANA IMAM -

För­ra vec­kan fick Träd­går­den stark kri­tik från fle­ra håll ef­ter att ett klipp där en gäst blir ned­brot­tad av fle­ra vak­ter spri­dits på so­ci­a­la me­di­er. Sil­va­na var en av ar­tis­ter­na som ut­ta­la­de sig kri­tiskt. Nu har klub­ben spar­kat vakt­bo­la­get.

Det här pro­ble­met är stör­re än Träd­går­den, det hand­lar om macho­kul­tu­ren i vakt­bo­la­gen. Jag läg­ger mitt ego asi­de, det här hand­lar om att sam­la in peng­ar till stöd för barn i krig. Vem sä­ger nej till det? Jag skul­le spe­la den in­sam­ling­en vart det än var, det spe­lar ing­en roll”, sä­ger Sil­va­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.