Kid­nap­pad get räd­da­des av po­li­sen i Skär­hol­men

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN - Li­za You­ha­nan

En ung get hit­ta­des av po­li­sen i Vårberg i hel­gen. Po­li­sen fick larm om ung­do­mar som ”slä­pa­de runt på en get”.

Kloc­kan 17.42 får po­li­sen ett larm om att fy­ra ung­do­mar slä­par runt på en get och ”led­de den som en hund åt oli­ka håll”.

Den kid­nap­pa­de ge­ten hit­ta­des kort där­ef­ter av Skär­holmspo­li­sen i an­slut­ning till Al­la na­tio­ners fria sko­la i Vårberg.

– Vi har in­te jät­tes­tor er­fa­ren­het av get­ter, men den ver­ka­de stres­sad och måd­de då­ligt av att slä­pas runt. Den fat­tar ju in­te vad som hän­der, sä­ger Mi­kael Sund­berg på Po­li­sen Skär­hol­men.

Hit­ta äga­ren get­te­snabbt

Idag mår ge­ten myc­ket bätt­re och har pla­ce­rats i ka­ran­tän på Skan­sen tills äga­ren kan hit­tas.

– Jag är gans­ka sä­ker på att vi kom­mer att hit­ta äga­ren, det är ju ett gans­ka ovan­ligt djur. Ha­de det va­rit en un­du­lat el­ler katt ha­de det va­rit li­te svå­ra­re, men till och med då bru­kar det gå, be­rät­tar Mi­kael Sund­berg.

Ge­ten för­des först till po­lis­sta­tion i Skär­hol­men men spen­de­ra­de sin förs­ta natt på Mä­lar­höj­dens rid­sko­la.

När po­li­sen hit­ta­de ge­ten kl 17.45 i lör­dags var den fast­bun­den i när­he­ten av sko­lan och ung­do­mar­na var bor­ta.

– Det är ovan­ligt att en get an­mäls för­svun­nen men vi ska ta re­da på var den hör hem­ma. Tills dess har den det bra på Skan­sen, de har klart bäst koll på hur man tar hand om en get på bäs­ta sätt.

Men ge­ten be­höv­de in­te stan­na på Skan­sen så länge – i tors­dags med­de­la­de po­li­sen att de hit­tat ge­ten rätt­mä­ti­ge äga­re.

GETTEGULLIG. ’’Nu hjälps vi åt så han el­ler hon kan kom­ma hem. Get­te­snabbt,” löd Po­li­sen Skär­hol­mens ef­ter­lys­ning på Fa­ce­book i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.