Hit vän­der du dig för hjälp

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Om du ut­sätts för våld el­ler ser nå­gon ut­sät­tas för våld i nä­ra re­la­tion kan du kon­tak­ta en­he­ten mot våld i nä­ra re­la­tio­ner.

De kan ge dig stöd och råd. De hjäl­per även den som ut­sät­ter and­ra för våld.

En­he­ten har te­le­fon­ti­der var­da­gar kl 0910. Te­le­fon: 08-535 316 10.

Öv­ri­ga ti­der: ring So­ci­al­jou­ren på te­le­fon 020-70 80 03.

Ring 112 om det är akut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.