Det­ta har hänt

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

1988 öpp­nar cross­ba­nan. In­nan dess har det va­rit ett grus- och sand­tag.

2013 an­mä­ler klub­ben Stock­holm MX att de vill kö­ra mer på ba­nan. Kon­flik­ten tar fart

I sep­tem­ber 2017 får klub­ben god­känt att kö­ra två vec­ko­da­gar och hel­ger, på dag­tid un­der vin­tern. 18 h/vec­ka. På som­ma­ren tre kväl­lar och lör­da­gar, in­te sön­da­gar. 26 h/vec­ka. De får in­te kö­ra på hög­ti­der.

Var­je år har ba­nan cir­ka 5 000 be­sö­ka­re. Var­je helg mel­lan 100 och 200 be­sö­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.