Många ak­ti­vi­te­ter på bib­li­o­te­ken i höst

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Bib­li­o­te­ken i Bot­kyr­ka an­ord­nar fle­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter un­der året. Nu har hös­tens sche­ma satt igång och du kan bland an­nat be­sö­ka språkcafé, få hjälp med läx­läs­ning, gå med i Fitt­ja­bib­li­o­te­kets schackklubb och myc­ket mer.

Fler ak­ti­vi­te­ter och mer in­for­ma­tion hit­tar du på bib­li­o­tek.bot­kyr­ka.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.