Bot­kyr­ka Nä­rings­livs­ga­la 2017

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Väl­kom­men till en fan­tas­tisk gala­kväll där vi till­sam­mans hyl­lar nä­rings­li­vet i Bot­kyr­ka! Vi öpp­nar upp kväl­len med för­drink, fo­to­gra­fe­ring på rö­da mat­tan och fort­sät­ter se­dan med tre­rät­tersmid­dag, pris­ut­del­ning och un­der­håll­ning. Pris 695 kr (ex­kl. moms). An­mäl dig se­nast 3 no­vem­ber på: bot­kyr­ka­na­rings­livs­ga­la.se

Tid: fre­dag 10 no­vem­ber kl. 18

Plats: Sub­to­pia, Ro­te­man­na­vä­gen 10, Al­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.