Pop-drop-in för kil­lar

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Den 21 no­vem­ber öpp­nar ung­domsmot­tag­ning­en en pe­ni­soch pung-drop-in, POP-mot­tag­ning, för dig som iden­ti­fi­e­rar dig som kil­le. Väl­kom­men om du vill träf­fa Mår­ten, sjuk­skö­ters­ka, el­ler Tho­mas, ku­ra­tor. Tis­da­gar kloc­kan 9.30–11.30. Hall­unda­vä­gen 26, Nors­borg.

Läs mer på Bot­kyr­ka.se/ ung­domsmot­tag­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.