Ny­in­vig­ning av Tul­linge bib­li­o­tek

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Ta med he­la fa­mil­jen till fi­ran­det av Tul­linge bib­li­o­teks nya ut­se­en­de! Det blir barn­te­a­ter, an­sikts­mål­ning, ori­ga­mi, schack mu­sik och po­e­si. Själv­klart bju­der vi på fi­ka. Lördag 7 ok­to­ber kl. 11-16 på Tul­linge bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.