Tum­ba­kic­ken 2017

BotkyrkaDirekt Norra - - I BOTKYRKA -

Väl­kom­men till en helg full av fot­boll, ser­ve­ring­ar och trev­lig sam­va­ro med bl.a. clow­nen Ro­nald McDo­nald, Cir­kus Cir­kör, Sub­to­pia, Mång­kul­tu­rellt Cent­rum, Spe­lar­för­e­ning­en Fot­boll i Sve­ri­ge, FIFA-do­ma­ren Mo­ham­med Al-Ha­kim, Fu­te­bol dá For­ca m.fl. En rik­tig fest med cir­ka 80 lag, tje­jer och kil­lar, som spe­lar fem- el­ler sju­manna­fot­boll.

Tid: lördag och sön­dag 7–8 ok­to­ber kl. 8–18 Plats: Storvre­tens BP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.