Ord­nas av ny för­e­ning

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN -

In­spi­ra­tions- och dans­kväl­lar­na ord­nas av Stock­holmsid­rot­ten, Chang­ers Hub och Spe­ar IF. Mer in­fo: sök på #mingä­ri på Fa­ce­book.

Spe­ar IF är en ny­star­tad id­rotts­för­e­ning i Hall­un­da-Nors­borg. De hål­ler till i Bot­kyr­ka­hal­len där de har spon­tan­ping­is, MMA och ju­do. Läng­re fram dans­kur­ser och thai­box­ning. Mer in­fo: Sök på Spe­ar IF på Fa­ce­book el­ler Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.