MÅN 2 OK­TO­BER FÖ­RE­LÄS­NING

BotkyrkaDirekt Norra - - PÅ GÅNG -

Kan en fyr­barns­fa­milj som bor i lä­gen­het mitt i stan pro­du­ce­ra noll av­fall? Det är en frå­ga som Anna Ryd­ne och hen­nes barn för­sö­ker ta re­da på ge­nom att re­du­ce­ra al­la en­gångs­pro­duk­ter, und­vi­ka matsvinn, in­om­hus­kom­po­ste­ra och pre-cyc­la. An­mä­lan: 08-774 02 70 el­ler in­fo.hud­dinge@abf.se. Kost­nad: 40 kro­nor. Tid: 18.30 till 20.00

Plats: ABF Hud­dinge, sal Ame­lin, Kom­mu­nal­vä­gen 26

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.