LÖR 7 OK­TO­BER VÅRDKASEN TÄNDS

BotkyrkaDirekt Norra - - PÅ GÅNG -

Vårby-Fittja hem­bygds­för­e­ning tän­der i sam­ar­be­te med Hud­dinge kom­mun en vård­ka­se till min­ne av forn­ti­dens var­ning­s­el­dar. Hi­sto­ris­ka fak­ta av Björn Öi­jer. Stäm­nings­full mu­sik av me­del­tids­grup­pen Fals­ka Gäss. Mag­ni­fik ut­sikt över Mä­la­ren. Följ stig från slu­tet av Pil­grims­vä­gen.

Tid: 18.00

Plats: Korp­ber­get i Vårby gård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.