Jag kän­ner mig li­te som Je­sus i påsk­ti­der

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA - AN­NA SJÖGREN Re­por­ter Pra­ta med mig! an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

Det är som att vi al­la vak­nar till liv igen, vi får nytt liv”. Så be­skri­ver Slagsta­bon Jo­se­sphi­ne Jer­gos den tid på året i Sve­ri­ge som sam­man­fal­ler med påsken. För hen­ne som är kris­ten är det här en av de största hög­ti­der­na.

In­för påsken har hon max­at påsk­stäm­ning­en med kyck­ling­ar, ägg och påsk­kär­ring­ar i hus och träd­gård (läs mer på si­dan 4).

Jag är in­te tro­en­de, men påsken känns de­fi­ni­tivt som en av mi­na vik­ti­gas­te hög­ti­der ock­så. För det är nu lju­set kom­mer till­ba­ka och man själv fak­tiskt kän­ner sig li­te som en Je­sus, åter­upp­stån­den från att ha va­rit li­te le­van­de död un­der vin­tern.

Oav­sett hur ni fi­rar påsk­hel­gen – med att gå till kyr­kan, att re­sa bort el­ler ba­ra gå ut och mö­ta sol­lju­set om ni job­bar – hop­pas jag att ni kän­ner er åter­upp­stånd­na och ex­tra le­van­de av vå­ren som är på in­tåg.

Glad påsk!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.