Ny ledare för Bot­kyr­kas op­po­si­ton

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Sti­na Lund­gren tog över som grupple­da­re ef­ter par­ti­ets star­ke man Jim­my Ba­ker som läm­na­de pos­ten som grupple­da­re och op­po­si­tions­råd i feb­ru­a­ri. På par­ti­ets kom­mun­full­mäk­ti­ge­grupp för­ra vec­kan val­des hon ock­så till op­po­si­tionråd, det vill sä­ga ledare för op­po­si­tio­nen i Bot­kyr­ka.

– Det­ta är ett upp­drag jag kän­ner mig myc­ket hed­rad över och tar mig an med stor re­spekt och öd­mjuk­het. Jag vill skic­ka ett stort tack för allt stöd jag fått i pro­ces­sen och för för­tro­en­det, sä­ger Lund­gren i ett press­med­de­lan­de.

Till hen­nes ef­ter­trä­da­re som and­re vice ord­fö­ran­de i ut­bild­nings­nämn­den val­des Wil­ly Vi­i­ta­la, po­li­tisk sek­re­te­ra­re i par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.